regulamin.png

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU

W niniejszym Regulaminie występują pojęcia w znaczeniu:
ORGANIZATOR – Michał Nowak MAD.
UCZESTNIK - każda osoba uczestnicząca w spotkaniu.

Pkt. 1
Uczestnikiem spotkania może być każda zainteresowana osoba.

Pkt. 2
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zakup biletu wstępu.

Pkt. 3
Uczestnictwo w spotkaniu jest płatne.

Pkt. 4
Całe spotkanie (prelekcje, przegląd portfolio) prowadzone jest w języku polskim.

Pkt. 5
W trakcie spotkania podczas trwania prezentacji prelegentów, filmowanie i nagrywanie jest zabronione.

Pkt. 6
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania spotkania nie później niż na 2 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku odwołania spotkania, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w spotkaniu.

Pkt. 7
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lokalu realizacji spotkania, jednak możliwe jest to tylko w obrębie miasta Wrocław.

Pkt. 8
Organizator zastrzega sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze spotkania w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.

Pkt. 9
Uczestnik spotkania jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie trwania spotkania i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

Pkt. 10
Uczestnik spotkania wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć i nagrań video zrobionych na spotkaniu, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich użycia na stronie Organizatora, materiałach reklamowych i informacyjnych.

Pkt. 11
Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatora wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

Pkt. 12
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Pkt. 13
Wysyłając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik potwierdza, że przeczytał Regulamin uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Michał Nowak MAD i akceptuje jego postanowienia.